Stockholm den 28 juni 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolaget har ingått ett avtal om att överlåta rättigheterna för marknadsföring, försäljning och distribution av Apealea® (paclitaxel micellar) i Norden och Baltikum till Inceptua Group. Avtalet träder i kraft omedelbart. Inceptua innehar sedan tidigare de exklusiva rättigheterna i övriga delar av Europa enligt ett avtal tecknat under 2020 med Oasmias globala strategiska partner för Apealea, Elevar Therapeutics, Inc.

Apealea är godkänt av de europeiska myndigheterna i kombination med karboplatin för behandling av vuxna patienter vid första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritonealcancer och äggledarcancer. Inceptua innehar nu rättigheterna att kommersialisera Apealea i hela Europa och i enlighet med avtalsvillkoren kommer Oasmia erhålla tvåsiffriga procentuella royalties på Inceptuas försäljning.

”Det här avtalet gör det möjligt för Oasmia att fortsätta effektivisera verksamheten och fokusera på att bygga vår projektportfölj inom onkologi. Oasmia har valt att samarbeta med Inceptua eftersom de är en idealisk partner för Apealea i Norden och Baltikum. De har expertisen och infrastrukturen som krävs för att lyckas med att kommersialisera Apealea i hela Europa”, säger François Martelet, VD för Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Oasmias längst utvecklade program Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™ är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för mer information om Oasmia.

Om Inceptua Group
Inceptua är ett specialty pharma-bolag och en global servicepartner. Inceptua Pharma kommersialiserar och marknadsför särläkemedel och specialistvårdsprodukter och har kompetensen och kapaciteten att leverera olicensierade läkemedel över hela världen. Inceptua Services förser läkemedels- och biotechbolag med globala lösningar för inköp av läkemedel till kliniska studier, förpackningar och märkning samt förhandsgodkännanden, medicines access-program och rådgivning.

Inceptua samarbetar med Life science-bolag i alla storlekar och bygger på över 20 års branscherfarenhet. Inceptuas verksamhet är global med lokala kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Ytterligare information finns på www.inceptua.com.