Båda bolagen har kommit överens om ett ramverk för samarbetet, vilket kommer att omfatta både forskning och tillverkning av olika terapeutiska substanser.  Nästa steg är att förhandla om specifika avtal för varje enskild produktkandidat inom ramverket.

– Detta samarbete kommer att stärka båda företagens position i Ryssland på lång sikt. Jag tror att Oasmia och Pharmasyntez passar perfekt ihop för att nå en fruktbar produktutveckling och jag är mycket nöjd med att Oasmias nanoteknologiska plattform kan få ett bredare användningsområde i framtiden, säger Oasmias VD Julian Aleksov i en kommentar.

Om Pharmasyntez
Bolaget grundades 1997 och är nu ett av de tio största läkemedelsbolagen i Ryssland. Pharmasyntez inriktar sig främst på läkemedel mot tuberkulos, men tillverkar också antibiotika och infusionslösningar. Dessutom samarbetar bolaget med en rad ledande institut och universitet i Ryssland.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.