New York, den 11:e januari 2016 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB meddelar idag att bolaget kommer att öppna Nasdaq i New York på måndag den 11:e januari för att uppmärksamma bolagets notering på Nasdaq Capital Market.

”Hela Oasmia känner sig väldigt hedrat och uppskattar möjligheten att få öppna Nasdaq.” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande för Oasmia. ”Vi tror att de läkemedel för human- och veterinäronkologi som vi marknadsför, tillsammans med vår avancerade teknologi, kommer att påverka behandlingen av många olika cancerformer för både patienter och läkare. Vi är övertygade om att den nyligen etablerade försäljningsplattformen för vår veterinärprodukt i USA kommer att främja ökad användning av våra produkter, vilket kommer att positionera oss mycket väl för stark framtida tillväxt och erkännande av amerikanska aktieägare.”

En webbsändning av öppningen kommer att finnas tillgänglig här: https://new.livestream.com/nasdaq/live – Öppningen beräknas börja ungefär klockan 15.20 svensk tid.

Oasmia började handlas på NASDAQ Capital Market den 23:e oktober 2015.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Market.