Ladenburg Thalmann är finansiella rådgivare för det föreslagna erbjudandet, vilket beräknas stänga senast den 30 juli 2015, enligt sedvanliga stängningsvillkor.

“Det här är en mycket spännande tid för Oasmia då vi går igenom de sista stegen av registreringsprocessen inför introduktionen på NASDAQ, för att skapa exponering för nya finansiella marknader” sa Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia. “I och med att vi etablerar oss på den amerikanska marknaden ser vi en betydande tillväxtpotential. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med medicinska experter och veterinärer för att ytterligare etablera vår teknologi som ett innovativt och effektivt sätt att bekämpa cancer”.

Oasmia ökar synligheten inom både läkemedelssektorn och övriga marknader, till följd av vad många uppfattar som en markant ökning av antalet cancerbehandlingar. Nyligen utökade Sorrento Therapeutics sin Cynviloq-strategi till att omfatta flera cancerindikationer med ett potentiellt värde på över 1 miljard USD. Vidare har Abraxane, en behandling som liknar Oasmias patenterade produkt Paclical®, förvärvats av Celgene Inc. för 2,9 miljarder dollar. Oasmia ser en betydande försäljningspotential för sin produktportfölj, tack vare bolagets unika teknologi, positiva kliniska data och den pipeline av nya produkter som finns för framtida ansökningar om registrering.

Efter ett år då den globala marknaden för cancerläkemedel översteg 100 miljarder dollar, en ökning med 10% från 2013, ser Oasmia fram emot etableringen av en USA-baserad försäljningsplattform för sina produkter. Marknaden för veterinärläkemedel har stadigt ökat under det senaste decenniet[1], till närmare 25 miljarder dollar 2014. Särskilt visar marknaden för veterinär onkologi en stor potential: 25% av alla hundar kommer att utveckla en tumör under sin livstid, samtidigt som djurägares intresse för behandling av sina husdjur ökar.

Ett erbjudande enligt detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett USA-registrerat prospekt. Kopior av det preliminära prospektet för erbjudandet kan erhållas från Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1 752 28 Uppsala, telefon

018 -50 54 40, fax 018 – 51 08 73 eller via e-post info@oasmia.com. ”Registration statement” samt prospekt finns tillgängliga för allmänheten på www.sec.gov eller www.oasmia.se.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.