Oasmia förvärvar projektet och förstärker sin projektportfölj inom cancerområdet som är bolagets fokus. Oasmia betalar en ”down-payment” i form av 3 080 000 nyemitterade aktier motsvarande ett värde av 25 MSEK. Oasmia betalar vidare Karo Pharma 20% av Oasmias alla framtida intäkter som kan komma att genereras från projektet.

Oasmia kommer bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet och svara för projektets kostnader.

”En mycket bra industriell lösning där företagen kan koncentrera sig på respektive område. Oasmia som har flera cancerprojekt i både tidig och sen fas stärker sin redan unika forskningsportfölj. Samarbetet genom en sund uppdelning av fokus blir riktigt bra och jag engagerar mig personligen i att det ska bli en lyckad affär för båda företagen.” säger Anders Lönner, styrelseordförande i Karo Pharma.

”Detta är ett mycket spännande förvärv för Oasmia då projektet kommer att komplettera bolagets nuvarande produktportfölj med nya innovativa kandidater inom vårt fokusområde. En förutsättning för affären från vår sida har varit att få del av Anders Lönners helt unika track record att utveckla företag och affärserfarenhet internationellt. Då vi närmar oss flera nyregistreringar av nya läkemedel kommer hans stöd vara mycket värdefullt. Anders Lönner föreslås därför ingå i bolagets styrelse och kommer att föreslås bli styrelseordförande vid en extra bolagsstämma.” säger Julian Aleksov, huvudägare i Oasmia Pharmaceutical.

Rådgivare till Oasmia i transaktionen har varit Stockholm Corporate Finance.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Om Karo Pharma AB
Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.