Uppsala, den 21:e december 2016 — Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) presenterar idag positiva resultat från en nyligen slutförd ”dose-finding”-studie på veckovis behandling med Apealea.

Studien omfattade 48 patienter med metastatisk bröstcancer och dessa behandlades veckovis med Apealea. Startdosen var 100 mg/m2 och ökades stegvis med 10 mg/m2 fram till att slutdosen 250 mg/m2 nåddes. Den fördefinierade dosbegränsande toxiciteten nåddes inte i studien förrän vid dosen 250 mg/m2 per vecka. En övergripande analys av alla observerade biverkningar visade att dosen 180 mg/m2 var gränsen för dosbegränsande toxicitet. Den föreslagna dosen för vidare utveckling av veckovis behandling med Apealea är 170 mg/m2.

29 patienter fortsatte i en uppföljande studie och behandling i ytterligare en till 22 veckovisa cykler. Effektivitet mättes genom datortomografi i 26 patienter; en hade fullständig respons, två partiell respons och 23 stabil sjukdom. De återstående tre patienterna lämnade studien på grund av sjukdomsprogression. Säkerhetsutvärderingen av uppföljningsstudien bekräftade dosen på 170 mg/m2 som lämplig för fortsatt utveckling.

”Vi är nöjda över att kunna presentera resultat som indikerar att vår dosering börjar bli mer exakt och tolerabel för patienter”, säger Margareta Eriksson, Vice President of Clinical Development på Oasmia. ”Den här studien på indikationen bröstcancer, vilket påverkar så många kvinnor världen över, visar att Apealea har stor potential för både patienter och de läkare som behandlar dem.” 

För mer information, kontakta:
Julian Aleksov, Arbetande vice styrelseordförande
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com 

Information till redaktionen: 

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.