Solna den 26 november 2021 – Den 2 december presenterar Oasmia Pharmaceuticals VD Francois Martelet på Erik Penser Banks temadag Life Science den 2 december. Presentationen börjar kl. 13.45 och livesänds via https://www.youtube.com/channel/UCLmAEBHTXLIXnuyVQ2TRHeQ

Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Oasmia Pharmaceuticals hemsida www.oasmia.com.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.