Oasmia kommer att hålla en audiocast och telefonkonferens torsdagen den 26 september klockan 10:00 (CET) för genomgång av bolagets Q1-rapport för räkenskapsåret 2019/2020.

Presentationen av rapporten kommer att hållas på engelska.

Presentatörer är Jörgen Olsson, styrelseordförande, och Sven Rohmann, interim VD.

Audiocasten ses via länken https://tv.streamfabriken.com/oasmia-pharmaceutical-q1-2019-2020 Det kommer finnas möjlighet att ställa textade frågor direkt via Audiocast-lösningen.

Telefonnummer till telefonkonferensen är

SE: +46850558358
UK: +443333009034
US: +18446251570

För ytterligare information, vänligen kontakta:

IR@Oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.