-Data stödjer läkemedelskandidaten Cantrixils potential som behandling för äggstockscancer

Uppsala den 12 april 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar att bolaget igår kväll presenterade slutliga data från doseskalerings- och dosutvidgningsgrupperna i en fas I-studie med läkemedelskandidaten Cantrixil (TRX-E-002-1) på American Association for Cancer Researchs (AACR) årliga möte 2021.

De fullständiga resultaten från fas I-studien offentliggjordes i en muntlig 15-minuters presentation av Jermaine Coward, huvudprövare för studien och Associate Professor vid ICON Cancer Center i Brisbane, Australien.

Oasmias planerade konferenssamtal idag kl. 14:00 har skjutits upp för att möjliggöra publicering av resultaten i en referentgranskad tidskrift.

Top-line data, från den öppna fas I-studien (NCT02903771), som genomfördes på kliniker i USA och Australien, redovisades redan i december 2020 av Kazia Therapeutics. Resultaten visade att fas I-studien nådde sina primära mål och uppvisade därmed kliniskt proof-of-concept.

Ytterligare klinisk utvärdering av resultaten bekräftar att Cantrixil kan åstadkomma stamcells-död vid äggstockscancer (OCSC) och göra cancerceller känsliga för vanlig kemoterapi. Positiva tecken sågs även hos patienter med platinumkänslig äggstockscancer. Vidare konfirmerar de fullständiga resultaten också att den maximalt tolererade dosen av Cantrixil är 5,0 mg/kg vid veckovis administrering genom intraperitoneal injektion.

”Överlevnadschanserna för patienter med äggstockscancer i medel till sent stadium är låga vid användning av cytotoxisk kemoterapi och uppskattningsvis 80 procent av patienterna får återfall inom två år. De nu presenterade resultaten understryker ytterligare Cantrixils potential som behandling för dessa patienter. Det är särskilt spännande att se en potentiell effekt på äggstockscancers stamceller som har varit starkt förknippade som en möjlig drivkraft för sjukdomsåterfall”, kommenterar Dr. Jermaine Coward, huvudprövare för studien och Associate Professor vid ICON Cancer Center.

”Oasmia har en växande pipeline av läkemedelskandidater inom onkologi i klinisk fas. Det här är mycket bra nyheter och stödjer vår tro på de möjliga behandlingsfördelarna med Cantrixil vid behandling av äggstockscancer. Vi ser fram emot att fortsätta den kliniska utvecklingen av programmet under nästa år”, säger Dr. Reinhard Koenig, Chief Scientific Officer på Oasmia.

Oasmia ingick i mars 2021 ett avtal med Kazia Therapeutics om att förvärva de exklusiva globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil.

Cantrixil består av den aktiva molekylen TRXE-002-01, en potent och selektiv tredje generations bensopyran SMETI-hämmare, inkapslad i ett cyklodextrin. Cantrixil riktar sig mot hela spektrumet av cancerceller, inklusive kemoterapiresistenta tumörinitierande celler som tros vara ansvariga för sjukdomsåterfall.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.