Solna den 28 mars 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar att bolagets nya namn Vivesto AB idag den 28 mars har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget byter därmed även namn och kortnamn (ticker) på bolagets aktie och betalda tecknade aktier (”BTA”).

Det nya namnet Vivesto AB, som röstades igenom på extra bolagsstämman den 21 februari 2022, reflekterar bolagets engagemang för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för cancerpatienter och bolagets fokus på F&U och innovation. Namnbytet markerar också slutet på en transformeringsperiod för bolaget som kulminerade i den nyligen framgångsrikt genomförda företrädesemissionen som ska finansiera bolagets fortsatta utveckling inklusive viktiga kliniska prövningar.

"Vi är glada över att starta ett nytt kapitel för Vivesto efter den nyligen slutförda företrädesemissionen, som kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta uppnå våra strategiska mål genom att finansiera vår befintliga verksamhet och kliniska prövningar med våra ledande produkter under de kommande 18-24 månaderna. Vi är nu fullt fokuserade på att realisera vår pärlbandsstrategi genom att utöka projektportföljen med nya lovande och innovativa onkologiprogram via förvärv och inlicensiering. Vår nya identitet tydliggör vårt uppdrag att stödja livet genom en diversifierad portfölj av cancer terapier, och vi har byggt en kraftfull plattform för framtida tillväxt”, säger François Martelet, VD.

Byte av namn och kortnamn
Aktiens namn på Nasdaq Stockholm kommer att ändras från Oasmia Pharmaceutical AB till Vivesto AB och dess kortnamn OASM kommer att ändras till VIVE. Namnet på BTA kommer att ändras från Oasmia Pharmaceutical AB BTA till Vivesto AB BTA och dess kortnamn OASM BTA kommer att ändras till VIVE BTA.

ISIN-koden för bolagets aktie respektive BTA kommer att vara oförändrade. Sista dag för handel med nuvarande kortnamn är den 28 mars 2022. Första dag för handel med nya kortnamn är den 29 mars 2022.

Detta är ett rent administrativt ärende och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Bolaget har arbetat nära välrenommerade Brand Institute för att utveckla sin nya identitet. I undersökningar rankades namnet Vivesto högt för varumärkeskännedom och relevans av patienter, medicinsk personal och investerare i Europa, USA och Sverige.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.