– Nyckelpositioner förstärker Oasmias förmåga att utveckla och utöka bolagets kliniska projektportfölj inom onkologi

Solna den 25 augusti 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett specialty pharma-bolag inriktat mot onkologi, meddelar idag att bolaget har utnämnt Kia Bengtsson till Head of Clinical Development och Johanna Röstin till Head of Regulatory Affairs. Båda tillträder den 1 oktober 2021. Rekryteringarna stärker Oasmias interna expertis inom läkemedelsutveckling väsentligt när bolaget nu tar portföljen av onkologiprojekt vidare genom klinisk utveckling och utvärderar möjligheter att ytterligare utöka projektportföljen genom M&A och inlicensiering.

”Oasmia skapar en starkt onkologifokuserad verksamhet med viktiga pågående internationella kliniska studier och tydliga ambitioner att bygga upp en bred portfölj av onkologiprodukter. Jag ser fram emot att börja på Oasmia i denna spännande fas och att vara med och stödja dess tillväxtstrategi”, säger Kia Bengtsson.

Kia Bengtsson kommer senast från en roll som Director, Drug Development på det svenska nanoteknologibolaget Nanologica med ansvar för preklinisk och klinisk utveckling. Kia har under de senaste 20 åren arbetat på flera ledande läkemedels- och biotechbolag med utveckling av innovativa behandlingar, bland annat Somatuline™ för behandling av neuroendokrina tumörer och Decapeptyl™ för behandling av prostatacancer. Hon har haft ledande positioner inom läkemedelsutveckling och klinisk verksamhet på Ipsen, AstraZeneca och Eurocine Vaccines. Kia inledde sin karriär som sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset.

”Oasmia håller på att sätta ihop ett förstklassigt internt team för att kunna ta fram nya behandlingsalternativ för patienter med äggstockscancer och prostatacancer och utöka bolagets portfölj av innovativa produkter. Det här är en fantastisk möjlighet att få hjälpa till att bygga ett ledande onkologibolag med fokus på innovation”, säger Johanna Röstin.

Johanna Röstin kommer till Oasmia från OxThera AB där hon är Director of CMC, Program Management and Regulatory. Dessförinnan var Johanna 10 år på Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi), där hon var Global Senior Regulatory Affairs Manager och hade det regulatoriska ansvaret för en av Sobis ledande biologiska produkter i EU och USA. Därutöver var hon Regulatory CMC-expert för flera biologiska produkter, både kommersialiserade och under utveckling. Hon har också arbetat på Pharmacia och Biovitrum. Johanna har en civilingenjörsexamen i Bioteknik/Kemiteknik och en licentiatexamen i Bioteknik från KTH i Stockholm.

''Vi är glada över att välkomna Kia och Johanna till Oasmia när vi tar vår portfölj av onkologiprojekt in i en ny fas av klinisk utveckling. Vi kommer att ha nytta av deras omfattande branscherfarenhet när vi fortsätter att bredda vår pipeline och etablera Oasmia som ett ledande, hållbart onkologibolag fokuserat på att tillhandahålla nya behandlingsalternativ till patienter”, säger Dr. Heidi Ramstad, Chief Medical Officer på Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för mer information om Oasmia.