Solna den 7 mars 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, tillkännager idag en betydande förstärkning av den immaterialrättsliga (IP) portföljen avseende bolagets främsta drug delivery-teknologi XR-17™.

XMeNa-patent har beviljats i Japan, Singapore, Ryssland, samt i flera andra jurisdiktioner, och skyddar en förbättrad metod för tillverkning av de unika komponenterna i teknologiplattformen XR-17™.

XMeNa-patentet är ett tillskott till Oasmias breda IP-portfölj och ger patentskydd för XR-17™-teknologin och Oasmias produkt Apealea® (paclitaxel micellar) till 2036.

Apealea® är på väg att kommersialiseras på nyckelmarknader runt om i världen och ska lanseras i Storbritannien och Tyskland under första halvåret 2022. Oasmia är fast beslutna att stärka bolagets IP-portfölj som täcker den befintliga XR-17™-plattformen och kommande förbättringar av plattformen.

"Godkännandet av dessa XMeNa-patent ger skydd för vår teknologiplattform XR-17™ på flera nyckelmarknader samtidigt som det också ger skydd för alla kommande versioner av Apealea® och Docetaxel micellar som använder XR-17™-teknologin", säger Reinhard Koenig, Chief Scientific Officer på Oasmia.

Utöver dessa nyligen beviljade patent är XMeNa-patentet redan godkänt på flera stora läkemedelsmarknader, bland annat Europa, USA, Indien och Australien.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.