– Uppgradering av anläggningen i Uppsala kommer att utöka Oasmias FoU-kapacitet
– Nya formuleringar av Cantrixil kommer att utvecklas i den nya anläggningen

Solna den 17 mars 2022 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, tillkännager idag en planerad uppgradering av bolagets FoU-anläggning för substanser avsedda att behandla cancer.

Laboratoriet i Uppsala uppgraderas för att ge större kapacitet att hantera dessa substanser som inkluderar nya formuleringar av Cantrixil och formuleringar som använder bolagets egenutvecklade drug delivery-plattform.

Oasmia förvärvade de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil av det australienska bioteknikföretaget Kazia Therapeutics Limited i mars 2021. Efter positiva resultat från en fas I-studie förbereder Oasmia nu en fas II-studie i spridd äggstockscancer med Cantrixil, administrerad som en intraperitoneal injektion. Med laboratorieuppgraderingen i Uppsala kommer Oasmia bland annat att utveckla en preklinisk intravenös formulering av Cantrixil.

"Med den här nya anläggningen kommer vi att utöka vår kapacitet att utveckla nya formuleringar. Utöver att ta fram nya substanser för kliniska tester kommer vi vid behov också kunna hantera mer avancerat syntesarbete", säger Kai Wilkinson, Chief Technical Officer på Oasmia

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.oasmia.com för mer information om Oasmia.