Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har utsett E. Öhman J:or Fondkommission AB till likviditetsgarant avseende Oasmias aktie vilken är noterad på NGM Equity. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs samt att öka aktiens likviditet.

Oasmia har sedan tidigare påbörjat en process att byta börslista till huvudlistan på NASDAQ OMX Stockholm (”NASDAQ OMX”)eftersom företaget anser att NASDAQ OMX är en mer lämplig handelsplats för bolagets aktier. Likviditetsgarantåtagandet påbörjas den 1 december 2008 och gäller först handeln på NGM Equity och, för det fall listbyte sker till NASDAQ OMX under avtalstiden, därefter på NASDAQ OMX.

Oasmia har även utsett Öhman till finansiell rådgivare i samband med flytten till NASDAQ OMX och ett mer långsiktigt samarbete kring kapitalmarknadsaktiviteter har inletts för att öka räckvidden i bolagets informationsgivning till aktieägare och andra intressenter.

I samband med denna process tidigarelägger Oasmia publiceringen av delårsrapporten för perioden maj oktober 2008. Bolaget har tidigare meddelat om publicering den 18 december 2008. Nytt datum för publicering är den 10 december 2008.