Uppsala den 29 januari 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att Dr. Heidi B. Ramstad utsetts till Chief Medical Officer (CMO). Heidi B. Ramstad kommer tillträda tjänsten senast den 1 mars 2021 och rapportera direkt till Oasmias VD Francois Martelet.

Heidi B. Ramstad ersätter Dr. Reinhard Koenig, Oasmias tillförordnade Chief Medical Officer. Reinhard Koenig, baserad på östkusten i USA, kommer att fortsätta ge råd till Oasma på senior nivå.

Heidi B. Ramstad har mer än 20 års erfarenhet som läkare och chef inom hälso- och sjukvårdssektorn. Senaste befattningar inkluderar Chief Medical Officer på Nisonic AS och Managing Director för NorMed Consulting. Därutöver har Heidi B. Ramstad arbetat på flera stora läkemedelsbolag, bland annat på Roche och GSK, där hon var Country Medical Director för Norge, samt på Pfizer som Nordic Medical Affairs Manager.

Heidi B. Ramstad tog sin doktorsexamen i medicin från Norwegian University of Science and Technology i juni 2000.

”Vi är mycket glada över att få med Heidi i Oasmia-teamet vid denna viktiga tidpunkt för bolaget när vi fortsätter att implementera vår strategi med accelererad tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Heidis djupa medicinska erfarenhet kommer att vara avgörande för bolaget när vi avser utveckla och utöka vår pipeline av specialty pharma-produkter. Jag vill också rikta ett stort tack till Reinhard Koenig för hans viktiga bidrag till Oasmia som tillförordnad CMO”, kommenterar François Martelet, VD för Oasmia.

”Jag är glad över att börja på Oasmia i en sådan här spännande tid i företagets utveckling. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med resten av teamet och hjälpa till med att utveckla Oasmias pipeline. Jag ser även fram mot att få utvärdera nya möjligheter att tillämpa Oasmias egenutvecklade teknologiplattform XR-17™ och potentiella M&A- och inlicensieringsmöjligheter till nytta för patienter inom onkologi och andra terapeutiska områden”, säger Heidi B. Ramstad.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com


Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på bolagets egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™, en plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea® (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.