Uppsala den 1 april 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att Dr. Reinhard Koenig utsetts till Chief Scientific Officer (CSO). Reinhard Koenig tillträder omedelbart och rapporterar direkt till Oasmias VD Francois Martelet.

Reinhard Koenig är en erfaren ledare med över 25 års erfarenhet från arbete på life science-bolag, varav flera internationella. Han har en djup förståelse för framgångsrik produktutveckling och kommersialisering av läkemedel inom områden som cancer, immunologi, neurologi, kardiologi, dermatologi och intensivvård, samt erfarenhet av att erhålla regulatoriska godkännanden över hela världen. Innan Reinhard Koenig började på Oasmia har han haft en rad olika befattningar, allt från sakkunnig specialist till ledande chefsbefattningar. Tidigare arbetsgivare omfattar bland annat Boehringer Mannheim, Genentech, Questcor och Piramal Critical Care.

”Det har varit ett nöje att arbeta med Reinhard i hans roll som tillförordnad CMO/CSO för Oasmia under de senaste månaderna och jag är mycket glad över att han nu har tackat ja till befattningen som CSO. Hans erfarenhet och kontakter, tillsammans med hans kunskap om vår verksamhet, kommer att vara ovärderliga när vi fortsätter att genomföra vår strategi med accelererad tillväxt och långsiktigt värdeskapande”, kommenterar Francois Martelet, VD för Oasmia.

”Oasmia befinner sig i en spännande fas i sin omvandling. Som Oasmias nya CSO ser jag fram emot att fortsätta mitt arbete tillsammans med Francois och den nya ledningsgruppen. Förutom att leda utvecklingen av Oasmias nuvarande projekt ser jag också fram emot att utvärdera nya inlicensierings- och förvärvsmöjligheter i syfte att stärka produktportföljen”, säger Reinhard Koenig.


För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på Oasmias egenutvecklade drug delivery plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.