Uppsala den 24 mars 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att en skiljenämnd i Stockholm har fastställt Oasmias rätt att registrera bolagets patent och patentansökningar i eget namn.

Under 2020 tvingades Oasmia inleda ett skiljeförfarande för att säkerställa registreringen av bolagets patent i enlighet med tidigare ingångna avtal mellan Oasmia och Ardenia Investments Limited.

Skiljenämnden utdömde också att alla kostnader relaterade till rättstvisten skall bäras av Ardenia Investments.


För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på Oasmias egenutvecklade drug delivery plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.