• Studien visar på Cantrixils potential att förlänga överlevnaden vid spridd äggstockscancer

Stockholm den 30 juni 2021 – Oasmia Pharmaceutical AB, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att resultaten från en öppen fas I-studie (NCT02903771) med läkemedelskandidaten Cantrixil (TRX-E-002-1) har publicerats och referentgranskats i onkologi-tidskriften Cancers.

Artikeln med titeln Maximum Tolerated Dose and Anti-Tumor Activity of Intraperitoneal Cantrixil (TRX-E-002-1) in Patients with Persistent or Recurrent Ovarian Cancer, Fallopian Tube Cancer, or Primary Peritoneal Cancer: Phase I Study Results finns tillgänglig online via
https://www.mdpi.com/2072-6694/13/13/3196/pdf.

Oasmia förvärvade de exklusiva globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av Cantrixil inom äggstockscancer från Kazia Therapeutics Ltd tidigare i år. Top-line data rapporterad av Kazia Therapeutics i december 2020, och presenterad på American Association for Cancer Researchs (AACR) årliga möte i april 2021, bekräftade att fas I-studien nådde sina primära mål och uppvisade kliniskt proof-of-concept.

Studien genomfördes på kliniker i USA och Australien under ledning av Jermaine Coward, huvudprövare för studien och Associate Professor vid ICON Cancer Center i Brisbane, Australien. Studien avsåg att bestämma den maximalt tolererade dosen, tolerabiliteten och antitumöraktiviteten för Cantrixil vid administrering genom intraperitoneal injektion. Cantrixil tolererades väl även hos patienter med tidigare behandlad sjukdom.

Studien visar på potentialen för en förlängd överlevnad vid spridd äggstockscancer med Cantrixil gett som intraperitoneal injektion genom att åstadkomma stamcells-död vid äggstockscancer (OCSC) och göra cancerceller känsliga för vanlig kemoterapi.

”De nu publicerade resultaten är uppmuntrande och visar på potentialen för förlängd överlevnad hos patienter med spridd äggstockscancer. Genom att framkalla stamcellsdöd vid äggstockscancer och göra cancerceller känsliga för vanlig kemoterapi kan Cantrixil potentiellt förbättra överlevnadsgraden i denna patientpopulation. Äggstockscancer är fortfarande en av de mest aggressiva cancerformerna och har visat sig vara svår att behandla i långt framskridet skede. Vi ser fram emot den kommande fas 2-studien som ska utvärdera Cantrixil i kombination med första linjens kemoterapi i syfte att förbättra överlevnadsgraden vid äggstockscancer”, säger Heidi B. Ramstad, CMO på Oasmia.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Oasmias längst utvecklade program Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och docetaxel micellär som utvecklas för spridd prostatacancer. Oasmias egenutvecklade och patenterade teknologiplattform XR-17™ är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för mer information om Oasmia.