Rättelsen avser fungerande bilagor av årsredovisningen och ESEF.

Solna den 28 april 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag,

meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har publicerats. Årsredovisningen bifogas som PDF och i ESEF-format (European Single Electronic Format) samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.