ASCO (American Society for Clinical Oncology) är en sammanslutning för amerikanska onkologer och ger rekommendationer för kliniska behandlingar och praxis inom onkologi. Den ger även ut den vetenskapliga tidsskriften Journal of Clinical Oncology.

Årets ASCO Annual Meeting kommer att hållas i Chicago mellan 29:e maj och 2:a juni och ungefär 30 000 personer med koppling till klinisk onkologi kommer att delta. Det är första gången fas III-data från studien presenteras för det vetenskapliga samfundet.

”Resultaten från den här randomiserade fas III-studien med 789 patienter drabbade av platinakänslig återkommande äggstockscancer är mycket viktiga, eftersom de visade att Paclical är lika effektivt som paklitaxel utan behovet av förmedicinering för att förhindra allergiska reaktioner. Anledningen är att Paclical är en Cremophor-fri formulering av paklitaxel och vi vet att Cremophor är orsaken till många allergiska reaktioner till paklitaxel. Dessutom kan Paclical ges med en kortare infusionstid än paklitaxel, vilket bör medföra minskade kostnader för sjukhusen”, säger professor Ignace Vergote, ordförande för Leuven Cancer Institute vid Universitetssjukhuset i Leuven, Belgien.

”ASCO Annual Meeting är en av de viktigaste sammankomsterna för onkologer och vi är mycket glada att professor Vergote anser att våra resultat är intressant och vill presentera dem. Det är ett viktigt tillfälle att öka kunskapen om Oasmia bland i det medicinska samfundet”, kommenterar Margareta Eriksson, Ansvarig för klinisk utveckling på Oasmia.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ OMX: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.