Uppsala, 20:e november 2015 – Läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) presenterade kliniska data vid den välbesökta 19:e årliga ryska cancerkongressen som visar fördelar och effektivitet för bolagets nyligen godkända cancerläkemedel Paclical.

Presentationen handlade om resultaten från Oasmias breda kliniska program, vilket indikerar att Paclical har en effektivitet som är likvärdig med befintlig standardbehandling, fast med ett flertal fördelar som högre tillåten dos, kortare infusionstid och inget behov av förmedicinering. Dessutom visar en nyligen publicerad studie att Paclical är bioekvivalent med den marknadsledande produkten inom segmentet, Abraxane®. Nettointäkterna för Abraxane förväntas vara runt 1-1,25 miljarder USD under 2015, enligt analytikerfirman Zacks.

”Det faktum att Paclical väckt så stort intresse bland de deltagande onkologerna på en så pass betydelsefull konferens är givetvis väldigt glädjande.” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia. ”Det visar att vår produkt har en unik potential att kunna erövra stora marknadsandelar i Ryssland och OSS, vilket också storleken på våra första ordrar vi erhållit från Ryssland visar. Vi är säkra på att den framtida utvecklingen i regionen, tillsammans med vår ryska partners marknadsföring, kommer att vara väldigt fördelaktig för Oasmia och därmed även skapa värde för våra aktieägare”, säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande i Oasmia.

Den 19:e årliga ryska cancerkongressen hölls i Moskva mellan den 17-19 november och är den största onkologikonferensen som hålls årligen i Ryssland.

Om Paclical
Paclical är en vattenlöslig formulering av paklitaxel och Oasmias patenterade icke-toxiska teknologi XR-17. Paklitaxel är en av de mest använda anticancer-substanserna och som ingår i standardbehandlingar av en mängd olika cancerformer som t ex lungcancer, bröstcancer och äggstockscancer. Paclical består av ett frystorkat pulver som löses i vanlig infusionsvätska. Produkten blev i april 2015 godkänd för behandling av äggstockscancer i Ryssland.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ i USA.