Orsaken till gårdagens handelsstopp i Oasmias aktie är kommentarer gjorda till Nyhetsbyrån Direkt angående bolagets möjligheter till affärsavtal och utveckling.

 Som svar på direkta frågor gav CFO följande tidsmässiga bedömningar:

  • Övertygade om att nå ett avtal för Paclical® för ett mindre geografiskt område före årsskiftet
  • Paclical®-avtal för EU ej otänkbart detta kalenderår
  • Indikationer från FDA att ett beslut kan komma i november avseende Paccal® Vet
  • Fas I-resultat för Doxophos® Vet förväntas rimligen före årsskiftet
  • Rimligt att tro att ny ansökan gällande Paccal® Vet kan lämnas in till EMA under första halvåret 2013
  • Bolaget måste göra en kapitalanskaffning under hösten och beslut bör komma under oktober

Styrelsen poängterar svårigheten med att i tid uppskatta när förväntade händelser kommer att inträffa. Ovanstående tidsangivelser saknar förankring i styrelsen och styrelsen vill av denna anledning poängtera följande; Oasmia har pågående förhandlingar för alla större marknader och intresset har stigit väsentligt under året. Utsikterna till avtal är mycket goda, både på kort och på lång sikt. För ett utvecklingsbolag är det naturligt att ledningen kontinuerligt arbetar med olika finansieringslösningar och den nuvarande situationen är enligt plan.

Oasmia beklagar det inträffade och kommer i fortsättningen enbart att informera marknaden i enlighet med gällande praxis.