I enlighet med de principer för utseende av valberedning som antogs på Vivesto AB:s (”Vivesto”) årsstämma den 25 maj 2022 meddelas härmed att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 30 september 2022.

Valberedningen består inför årsstämman 2023 av följande ledamöter:

  • Per Arwidsson, utsedd av Arwidsro Investment AB,
  • Anna Henricsson, utsedd av Handelsbanken Fonder, samt
  • Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto.

Per Arwidsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Vivestos årsstämma kommer att hållas den 25 maj 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra det per e-post till nomination@vivesto.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma i god tid före årsstämman.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.