Solna den 5 juli 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, har idag beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland som en följd av den ryska invasionen av Ukraina, pågående aggressioner och internationella sanktioner.

Detta innebär att distributionen av Paclical® (Apealea®) i Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS), kommer att pausas tills vidare.

Avvecklingen av Vivestos verksamhet i Ryssland medför att bolaget kommer att genomföra en nedskrivning om 44,6 Mkr, motsvarande det bokförda nettovärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna för Paclical® efter avskrivningar per den 30 juni 2022. Nedskrivningen kommer att utgöra en kostnad i resultaträkningen och ha en negativ inverkan på det egna kapitalet i balansräkningen. Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets kassaflöde och har inte heller någon materiell påverkan på bolagets finansiella ställning i övrigt.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, ordförande
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.