Solna den 19 april 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolaget avancerar forskningen kring sina egenutvecklade drug delivery-formuleringar och har ingått ett forskningsavtal med en ledande amerikansk kontraktsforskningsorganisation (CRO), Visikol Inc. Visikol kommer att bedriva forskning för att utvärdera de cellulära effekterna av nya och befintliga läkemedelsformuleringar mot cancer utvecklade med Vivestos egenutvecklade teknologiplattformar XR-17™ och XR-18.

Som ett resultat av forskningen kommer Vivesto att kunna utvärdera anti-cancer-substanser formulerade med bolagets drug delivery-plattform XR-17™, liksom nya versioner formulerade med XR-18 teknologin, som bolaget utvecklar med avseende på deras terapeutiska egenskaper och underliggande biologiska effekter. Forskningen kommer att göra det möjligt för Vivesto att välja ut lovande läkemedelskandidater och utöka sin nuvarande och framtida projektportfölj inom onkologi inriktad mot svårbehandlade cancerformer och cancer i sen fas.

Visikol är specialiserat på att påskynda upptäckts- och utvecklingsprocessen genom att tillhandahålla tjänster för avancerad vävnadsavbildning och cellodling. Visikol har varit avgörande för utvecklingen av flertalet läkemedelsprogram och har de 20 ledande läkemedelsbolagen som kunder.

"Vi fortsätter att avancera våra interna forskningsinsatser genom att utvecklingen av våra teknologiplattformar XR-17™ och XR-18 med nya versioner och formuleringar i kombination med anti-cancersubstanser. Vi arbetar intensivt för att uppnå en djupare förståelse för de cellulära effekterna hos de här formuleringarna och har därför inlett samarbete med välrenommerade Visikol för att ge oss värdefulla insikter. Vi ser fram emot att integrera resultatet av denna forskning i utvecklingen av nya substanser", säger Reinhard Koenig, CSO på Vivesto.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

Om Visikol
Visikol är en kontraktsforskningsorganisation specialiserat på att påskynda upptäckts- och utvecklingsprocessen genom att tillhandahålla tjänster för avancerad vävnadsavbildning och cellodling. Visikol har varit avgörande för utvecklingen av dussintals läkemedelsprogram och har de 20 ledande läkemedelsbolagen som kunder. Företaget tillhandahåller end-to-end-tjänster som inkluderar 3D-vävnadsavbildning, multiplexvävnadsavbildning, digital patologi, höginnehållsavbildning, 2D-cellodlingsanalyser, 3D-cellodlingsanalyser och ex vivo-vävnadssnittsanalyser. Visikols expertis ligger i både att omvandla vävnader till handlingsbara insikter samt att överbrygga gapet mellan in vitro-analyser och in vivo-resultat genom användning av cellodlingsmodeller av högsta klass. Utöver att vara en tjänsteleverantör säljer Visikol vävnadsrensningsreagenser och kit samt HUREL® Micro Liver-portföljen av primära levermodeller för leverceller.