Solna den 28 december 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolagets nya permanenta vd Erik Kinnman tillträder sin befattning 23 januari, 2023.

Erik Kinnman har 27 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science, bland annat AstraZeneca och Sobi, samt har varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank. Han har varit vd under 5 år för Abliva, vd för Sprint Bioscience under 2 år, och innehar styrelseledamotuppdrag för Stayble och ISR. Erik har en bakgrund som disputerad läkare specialiserad inom Neurologi och Smärtlindring, samt är Docent vid Karolinska Institutet.

”Erik kommer att tillträda vd tjänsten i en spännande och avgörande tid i bolagets utveckling. Med den breda erfarenheten från ledande positioner i noterade Life Science-bolag ser Styrelsen med tillförsikt på framtiden för bolaget under hans ledarskap”, säger Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto.

”Jag ser betydande möjligheter i den portfölj och teknologiplattform Vivesto utvecklat, samtidigt som det finns stora möjligheter att vidareutveckla affären och tillföra nya behandlingsmöjligheter inom cancer. Jag kommer att verka för att vi ska bygga värden för våra aktieägare samtidigt som vi utvecklar nya behandlingsalternativ vid cancer där det finns kvarvarande medicinska behov”, säger Erik Kinnman, tillträdande vd för Vivesto.

”Vi vill samtidigt tacka Christer Nordstedt för hans viktiga bidrag i sin roll som tillförordnad vd för Vivesto”, säger Peter Zonabend. ”Han har under kort tid visat prov på sin breda kompetens och långa erfarenhet från industrin inte minst när det gäller bolagets fortsatta utveckling inom forskning och utveckling”.

Christer Nordstedt kommer att kvarstå som senior rådgivare till Vivesto på konsultbasis inom forskning och utveckling.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.