Solna den 21 juli 2022 – Vivesto AB (“Vivesto” eller “Bolaget”), ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar härmed att Bolagets styrelse idag har utsett Christer Nordstedt till tillförordnad verkställande direktör för Bolaget.

Christer tillträder som tillförordnad verkställande direktör den 21 juli 2022 och kommer att inneha befattningen till dess rekryteringen av en permanent verkställande direktör är klar.

Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto, kommenterar: ”Vi är väldigt glada att kunna utnämna Christer Nordstedt till tillförordnad VD. Christer har ett bevisat utmärkt track-record inom R&D och hans ledarskap borgar för att vi ska nå våra utsatta mål. Med sin långa och mycket relevanta erfarenhet av R&D kommer Christer kunna fortsätta den strategiska inriktningen av Vivesto för att bli ett starkt onkologiföretag genom egen utveckling och framtida partnerskap.”

Christer Nordstedt är medicine doktor med PhD inom farmakologi och biokemi från Karolinska Institutet och gjorde sin postdoktorala utbildning hos nobelpristagaren Paul Greengard vid Rockefeller University i New York. Christer har mångårig erfarenhet, bland annat av att leda ett stort antal projekt inom läkemedelsindustrin från tidigaste upptäckt hela vägen genom klinisk utveckling, och har innehaft befattningar såsom Global Head of Specialty Research and Clinical Development och Senior Vice President Global Head of Clinical Development hos Teva Pharmaceuticals, Head of R&D hos Orion Cooperation samt Senior Vice President hos Hoffman-LaRoche i Basel och hos Eli Lilly i Indianapolis. För närvarande är Christer styrelseordförande för WntResearch AB och engagerad som konsult hos BioArctic AB. Christer äger inga aktier eller aktierelaterade instrument i Vivesto.

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.