Årsstämma kommer att hållas den 9 september 2020 kl. 14:00 i Uppsala. 

Dokumentation från stämman kommer finnas tillgänglig nedan i PDF-format.