Uppsala den 03 mars 2021 – Oasmia Pharmaceutical, ett innovationsinriktat specialty pharma-bolag, meddelar idag att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet i Stockholm.

Samarbetet ska generera ny information som syftar till att utveckla nya läkemedelssubstanser. Den egenutvecklade teknologiplattformen XR-17™ förbättrar intravenös tillförsel av existerande och nya läkemedel vid behandling av bland annat cancer.

Samarbetet kommer att omfatta en datagranskning och experimentella metoder för att få en djupare förståelse av XR-17 och substansformuleringar inom olika cancerindikationer, med fokus på äggstockscancer. Därefter följer en experimentell planeringsfas som syftar till att testa formuleringar i lämpliga system för att generera hypoteser för efterföljande utvärdering.

”Apealeas® europeiska marknadsgodkännande för äggstockscancer har visat på XR-17-plattformens potential att förbättra läkemedelslösligheten och där har vi en andra läkemedelskandidat som förbereds för kliniska studier i Schweiz i år. Vi är glada över att samarbeta med Karolinska Institutet, ett av världens främsta medicinska universitet och forskningscenter, för att ytterligare utveckla förståelsen för den här teknologins potential att förbättra cancerbehandlingar. Vårt samarbete med professor Rolf Lewensohn och hans team vid institutionen för onkologi-patologi kan leda till nya användningsområden för teknologin och utveckling av nya läkemedel till nytta för cancerpatienter och andra patienter”, säger Francois Martelet, VD på Oasmia.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Oasmia i det här projektet. Genom att definiera plasma- och målvävnadsbeteende samt receptor- och transportaffinitet kommer vi generera mycket kunskap och förståelse som kommer hjälpa oss att bättre förstå XR-17-teknologins biologiska egenskaper. Det här viktiga arbetet kan i slutändan göra det möjligt att utarbeta nya studieprotokoll”, säger professor Rolf Lewensohn, Professor i onkologi och ansvarig för projektet vid Karolinska Institutet.

För ytterligare information:
Francois Martelet, VD Oasmia
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia är ett specialty pharma-bolag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och nya läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Produktutvecklingen baseras på Oasmias egenutvecklade drug delivery plattform som kan användas på läkemedel inom många terapeutiska områden för att utveckla vattenlösliga formuleringar av läkemedel som idag kräver kemiska lösningsmedel. Apealea (paklitaxel micellar) är den första godkända produkten som använder teknologin. Apealea har erhållit marknadsgodkännande i EU och flera andra territorier för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Oasmia arbetar med att göra Apealea tillgängligt för patienter genom sitt partnerskap med Elevar Therapeutics och bolagets befintliga kommersiella organisation i Norden. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: OASM). Besök www.vivesto.com för ytterligare information.

Om Karolinska Institutet
Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet särskilt inriktat på biomedicinsk vetenskap. Därutöver utser KI varje år mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. KI rankas som ett av världens ledande medicinska universitet, delvis tack vare kvaliteten på forskningsverksamheten som idag står för 40 procent av all medicinsk forskning i Sverige.

KI har cirka 4 550 anställda (på heltid), varav nästan två tredjedelar är kvinnor. Cirka 80 procent av KI:s intäkter tillägnas forskning och fördelas på cirka 600 forskargrupper inom alla medicinska områden. KI erbjuder högklassig forskarutbildning med 2000 registrerade forskarstudenter från hela världen som är verksamma inom både grundforskning och klinisk forskning.

Forskningen vid KI har en stark europeisk koppling med nästan 200 projekt medverkande i EU:s nu avslutade sjätte ramprogram (FP6), varav KI samordnade 28 projekt. KI var en viktig aktör i FP7 och medverkande i cirka 323 projekt, varav 36 som samordnare och 31 European Research Council Grants. KI har hittills tilldelats 248 kontrakt inom Horizon 2020, 14 som samordnare och 35 European Research Council Grants. KI är också en stor europeisk mottagare av medel från National Institutes of Health i USA.