Solna den 13 juni 2022 – Vivesto AB (“Vivesto” eller “Bolaget”), ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, meddelar härmed att Bolagets styrelse idag har överenskommit med Bolagets verkställande direktör, Francois Martelet, om att ömsesidigt avsluta hans anställning. I enlighet med överenskommelsen kommer Francois anställning att avslutas den 21 juli 2022.

Processen för att rekrytera en ny verkställande direktör har inletts.

Francois Martelet har varit verkställande direktör för Vivesto sedan den 15 mars 2020.

Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto, kommenterar: “På styrelsens vägnar vill jag uttrycka min tacksamhet till Francois för hans arbete och beslutsamhet under sin tid hos Vivesto. Vi önskar honom lycka till med sina nya utmaningar.”

Francois Martelet kommenterar: “Det har varit en otrolig ära att leda Vivesto under denna förändringsperiod och jag är glad över vad vi har åstadkommit tillsammans. Mitt team och jag är stolta över att ha stärkt Vivestos finansiella ställning i ett utmanande marknadsklimat och att ha startat pärlbandsstrategin för att bygga Vivestos pipeline genom inlicensiering och M&A. Jag vill framföra mitt tack till styrelsen, och jag önskar Vivesto all framgång i framtiden.”

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com