Solna den 15 augusti 2022 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag, är glada att kunna rapportera offentliggörandet tidigare idag från Inceptua AB att de har lanserat Apealea® (paclitaxel micellar) i Tyskland.

I mars 2020 tecknade Vivesto ett globalt licensavtal med amerikanska Elevar Therapeutics Inc. för kommersialisering av Apealea, som nu lanseras i Tyskland genom Elevars europeiska partner Inceptua AB ("Inceptua").

Det fullständiga offentliggörandet finns på Inceptuas hemsida www.inceptua.com.

För ytterligare information:
Christer Nordstedt, tillförordnad VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

Om Inceptua Group

Inceptua är ett specialty pharma-bolag och en global servicepartner. Inceptua Pharma kommersialiserar och marknadsför särläkemedel och specialistvårdsprodukter och har kompetensen och kapaciteten att leverera olicensierade läkemedel över hela världen. Affärsenheterna, Inceptua Clinical Trial Supply och Inceptua Early Access, flrser läkemedels- och biotechbolag med globala lösningar för jämförande av kliniska prövningar, förpackning, märkning och distribution samt strategi, design och implementering av globala program för early access (förhandsgodkännande, tillgänglighet, medkännande användning). Inceptua samarbetar med Life science-bolag i alla storlekar och bygger på över 20 års branscherfarenhet. Inceptuas verksamhet är global med lokala kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Ytterligare information finns på www.inceptua.com.

Om Elevar Therapeutics

Elevar Therapeutics är ett snabbväxande biofarmabolag som fokuserar på att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med begränsade eller otillräckliga behandlingsalternativ. Med kontor i Utah, Kalifornien, Irland och Sydkorea har Elevar flera läkemedelskandidater i klinisk utveckling inom flera onkologiska terapiområden. År 2020 utlicensierade Elevar de europeiska rättigheterna för distribution och kommersialisering av Apealea till Inceptua. Ytterligare information finns på www.elevartherapeutics.com.