Vivesto AB (“Vivesto” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets styrelse har beslutat att utse Erik Kinnman till ny verkställande direktör för Bolaget. Erik Kinnman kommer att tillträda befattningen senast den 20 maj 2023.

Erik Kinnman är läkare med specialistutbildning inom neurologi och smärtlindring, medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet samt har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Erik har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science och är för närvarande styrelseledamot i Stayble Therapeutics och Immune System Regulation samt verkställande direktör för Sprint Bioscience. Dessförinnan har han varit verkställande direktör för Abliva AB (tidigare Neurovive) och innehaft ledande befattningar på bland annat AstraZeneca och Sobi samt varit verksam som finansanalytiker vid Danske Bank. Erik äger inga aktier eller aktierelaterade instrument i Vivesto.

Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto, kommenterar: ”Erik har robust branscherfarenhet och hög akademisk kompetens. Erik har även under många år innehaft höga positioner i noterade Life Science-bolag, vilket har gett honom spetskunskap för att leda Vivesto. Vi i styrelsen är därför mycket glada att Erik ansluter och vi ser med tillförsikt på framtiden.”

För ytterligare information:
Peter Zonabend, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.