Valberedningen för Vivesto AB:s (”Vivesto” eller ”bolaget”) förslag till beslut på årsstämman den 25 maj 2022 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt styrelseordförande har idag överlämnats till bolaget.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hege Hellström och Peter Zonabend samt nyval av Pål Ryfors och Roger Tell till styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Peter Zonabend till styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna Anders Härfstrand, Andrea Buscaglia och Birgit Stattin Norinder har avböjt omval.

Pål Ryfors är född 1983 och har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Pål Ryfors är verkställande direktör för Episurf Medical AB och styrelseledamot för Aros Kapital AB. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt. Han har tidigare arbetat som CFO för Marginalen Bank och Head of Group Controlling på Hoist Finance AB. Dessförinnan arbetade han inom investment banking på Societe Generale i London, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Roger Tell är född 1965 och har en läkarexamen samt en doktorsexamen i experimentell onkologi från Karolinska Institutet. Roger Tell är Chief Scientific Officer och Chief Medical Officer för Isofol Medical AB. Han har tidigare varit Vice President för klinisk utveckling på Aprea Therapeutics AB och klinisk projektdirektör på Servier i Suresnes, Frankrike. Han har en lång erfarenhet som onkolog samt rådgivare till biofarma-företag, däribland Eli Lilly, Astra Zeneca och Merck Serono.

Vivestos valberedning består av Per Arwidsson (utsedd av Arwidsro Investment AB, ordförande för valberedningen), Håkan Lagerberg (utsedd av Mastan AB) och Anders Härfstrand (styrelseordförande i Vivesto).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, valberedningens fullständiga förslag och valberedningens motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på Vivestos webbplats, www.vivesto.com, i samband med offentliggörandet av kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Anders Härfstrand, styrelseordförande för Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.